Odměna notáře v řízení o dědictví bez DPH (20%):

Odměna činí:

z prvních 100 000 Kč základu ...................................................................... 2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............................................ 1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu.......................................... 0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu.......................................... 0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu........................................ 0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Základem odměny je obvyklá cena zůstavitelova majetku.

 

Přesnou výši odměny notáře za notářský zápis Vám rádi sdělíme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

text vychází ze zdroje nkcr.cz

Další odkazy: