Odměna notáře bez DPH:

  • Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje .......................................................................................... 30 Kč
  • Za ověření pravosti jednoho podpisu ................................................. 30 Kč

Další odkazy: