Při zřízení notářské úschovy se postupuje takto:

  • Složitel požádá o notářskou úschovu žádostí předanou notáři osobně nebo písemně (e-mailem nebo poštou) spolu s listinou, ze které vyplývá závazek, který má být notářskou úschovou zajištěn (příp. jejím návrhem)
  • Notář o žádosti sepíše záznam a sdělí žadateli číslo účtu notářské úschovy.
  • Žadatel složí peníze na účet notářské úschovy bezhotovostním převodem nebo v hotovosti.
  • Poté je sepsán protokol o notářské úschově, ve kterém se stanoví podmínky pro vydání peněz z úschovy. Je nutná přítomnost všech účastníků notářské úschovy. Před sepsáním protokolu bývá zpravidla podepsána příslušná (kupní) smlouva.
  • Po splnění podmínek pro vydání peněz z úschovy je třeba si s notářem předem sjednat termín, kdy mu budou příslušné listiny předloženy.
  • O vydání peněz budou složitel i příjemce notářem písemně informováni.

Další odkazy