(položka C a I Sazebníku odměny notáře za úkony v notářské činnosti)

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Základ odměny, tj. tarifní hodnota, se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, v tomto případě peněžní částka svěřená do úschovy, a to bez ohledu na dobu trvání úschovy.

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě, činí odměna notáře:

z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,

z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,

z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 4 %,

z přebývající částky až do 10.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,

z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %, nejméně 1.000,- Kč.

Částka nad 30.000.000,- Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, odměna notáře činí 1.500,- Kč.

Uvedené ceny za notářskou úschovu peněz platí v případě, kdy si kupní smlouvu sepisujete sami. Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sám sespsal ,činí odměna za úschovu jednu desetinuz odměny vypočtené shora uvedeným způsobem.

Odměna notáře za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy (s výjimkou cenného papíru) činí 800,-Kč.

K odměně za sepsání notářského zápisu se připočítávají hotové výdaje notářky dle § 17 vyhl. č. 196/2001 Sb. a 21% DPH, neboť notářka JUDr. Vlasta Audyová, je plátce daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Další odkazy