Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov družstva nebo zrušení družstva musí být rovněž pořízen notářský zápis.

Notář spolupůsobí při tvorbě stanov družstva. V notářském zápisu o založení družstva osvědčuje hlavní skutečnosti z průběhu schůze družstva a sepisuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov družstva.

Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.

Další odkazy